Przedszkole Publiczne nr 26 w Rzeszowie

Rada Rodziców

PREZYDIUM

p. Magdalena Kędzior – przewodnicząca

p. Kinga Tekiela – wiceprzewodnicząca

p. Anna Bawelska – sekretarz

 p. Katarzyna Baran – skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

p. Natalia Piotrowska

p. Magdalena Spytkowska

p. Ewelina Stelmach

p. Arkadiusz Ruszel