Przedszkole Publiczne nr 26 w Rzeszowie

O nas

Przedszkole Publiczne nr 26 mieści się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rzeszowie przy ulicy Rubinowej 4 (osiedle Załęże). Usytuowane jest w bocznym skrzydle szkoły, ma osobne wejście. Przedszkole jest czterooddziałowe. Dzieci pięcio- i sześcioletnie mają zajęcia w budynku szkoły. Przedszkole dysponuje przestronnymi, jasnymi salami z pełnym węzłem sanitarnym. Sale zabaw wyposażone są w nowy sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku dzieci. Baza materialna przedszkola jest systematycznie wzbogacana. W ramach inwestycji oddano do użytku nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, ogrodzony i przeznaczony wyłącznie do użytku dzieci przedszkolnych.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe. Nauczyciele i personel pomocniczy zapewniają dzieciom profesjonalną opiekę. Przedszkole podejmuje różnorodne działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym placówki, biorąc udział w konkursach i przedstawieniach. W przedszkolu organizowane są uroczystości wynikające z kalendarza imprez, m.in.: andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty. Wszystkie działania aktywnie wspiera Rada Rodziców. Oferta podstawowa przedszkola obejmuje zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wspomagające rozwój i edukację dzieci. Ponadto w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego oraz rytmika.
Przedszkole należy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”, dzięki czemu systematycznie pozyskuje fundusze na modernizowanie wyposażenia i pomoce dydaktyczne.