Przedszkole Publiczne Nr 26 w Rzeszowie

Kadra

Tomasz Noworól – dyrektor
Magdalena Sobala – Kujda – wicedyrektor

 Grupa I A – 3 – latki
Wychowawczynie:
p. Maria Burek
p. Joanna Szwast

Pomoc nauczyciela: p. Elżbieta Micał

Grupa I B – 3 – latki
Wychowawczynie:
p. Magdalena Szostek
p. Natalia Paściak (zastępstwo p. Magdalena Walicka – Moskwik)

Pomoc nauczyciela: p. Ewa Kulig

Grupa II – 4 – latki
Wychowawczynie:
p. Marta Stachiewicz
p. Krystyna Leńczuk- Dobrzańska

Pomoc nauczyciela: p. Lucyna Ślemp

Grupa III – 5 – latki
Wychowawczynie:
p. Ewa Jasionowska –Bęben
p. Edyta Bardon-Marciniak

Pomoc nauczyciela: p. Agnieszka Chłanda


Grupa IV„0” – 6 – latki  – sala nr 10 – szkoła
Wychowawczynie:
p. Dorota Pacześniak
p. Justyna Torbiak

Pomoc nauczyciela: p. Lucyna Zaborowska


Anna Borowik – religia / grupa IV
Marta Chrząstek – rytmika
Aleksandra Makowiec – j. angielski