Przedszkole Publiczne nr 26 w Rzeszowie

Kontakt

Przedszkole Nr 26 w Rzeszowie
35 – 322 Rzeszów, ul. Rubinowa 4

Godziny pracy przedszkola 6:30 – 17:00

Sekretariat czynny 7:30 – 15:30

Dyżur dyrektora:
wtorek 14:30 – 16:30
czwartek 8:30 – 9:30

Telefony :

17 748 37 57 – sekretariat
17 748 37 56 – księgowość
17 748 37 62 – kuchnia, intendent (zgłaszanie nieobecności, odpisy obiadów)

Gr.1 PP-26 MUCHOMORKI 17 748 37 55

Gr.2 PP-26 MISIE 17 748 37 63

Gr.3a PP-26 TYGRYSKI 17 748 37 54

Gr.3b PP-26 ANANASKI 17 748 37 58

Gr.4 PP-26 ZUCHY 17 748 37 70

sekretariat@zszp1.resman.pl

KONTO OPŁAT

03 1020 4391 0000 6902 0187 6796

Lokalizacja